16508657 472039522919712 2702892125756650498 N 16640953 472039666253031 1154069982334546068 N 16602237 472039529586378 2583584689616148075 O 16473528 472039526253045 2880795103670306307 N 16473293 472722962851368 9023996783598778506 N IMG 0451 E Safety IMG 1090 Smart Rules Poster Untitled Untitled2 IMG 0329 IMG 0330 IMG 0332 IMG 0333

Mae gan Ysgol y Model, agenda gadarn ar gyfer eu prosesau e-diogel. Rhaid addysgu'r plant y pwysigrwydd o weithredu'n ddiogel arlein. Yn ogystal a^ darparu cwricwlwm e-diogelwch, rydym hefyd yn gweithio tuag at y marc safon 360*  e-diogelwch. Darparwyd gwersi e-diogelwch gan heddwas yr ysgol, i sicrhau bod staff a phlant, yn ogystal a^ rhieni, yn derbyn yr un negeseuon. 

Gweler copiau ein cytundebau yn yr adran Dogfennau.

Mae'n hanfodol bod pawb yn cytuno i'w harwyddo.

Dilynwyd rheolau Campus ar gyfer e-diogelwch. Yn dilyn cystadleuaeth, dewiswyd dau boster, sy'n cael eu harddangos ym mhob dosbarth cyfnod sylfaen a chyfnod allweddol dau.

Hoffwn rannu rhai pwyntiau defnyddiol, yn ymwneud ag e-diogelwch yn y cartref:

 

  1. Sicrhewch eich bod yn goruchwylio eich plentyn arlein
  2. Sicrhewch fod y lleoliadau rhieni arno ar bob dyfais
  3. Byddwch yn ymwybodol fod yr oedran caniatad ar gyfer Facebook a Twitter yn 13 oed
  4. Atgoffwch eich plentyn am y rheolau Campus
  5. Trafodwch y pwysigrwydd o rannu unrhyw beth sydd yn eu hachosi i boeni arlein

www.commonsensemedia.org

www.ceop.police.uk

www.saferinternet.org.uk

Gyda'n gilydd gallwn gobeithio sicrhau bod gan y plant ymwybyddiaeth a dealltwriaeth gadarn o fod yn e-ddiogel ar lein, gan fod eu chwilfrydedd a sgiliau TGCh yn datblygu mor gyflym. 

 

Ysgol Wirfoddol Eglwysig Y Model, Carmarthen, Sir Caerfyrddin, SA31 3EQ | Ffôn:01267 234 386 | admin@model.ysgolccc.org.uk

Model Church in Wales School Carmarthen is not responsible for any external links.