Dillad Untitled

Rhaid labelu eitemau gwisg ysgol y plant.

 

Addysg Gorfforol PE

Does dim un diwrnod penodol ar gyfer y wers Addysg Gorfforol, oherwydd gofynion y cwricwlwm.  Bydd y plant yn cael gwybod bob wythnos pa ddiwrnod cynhaliwyd y wers. Rhaid i’r plant ddod a’u dillad penodol i newid ar y diwrnod hwn.

 

Darllen Books

Rhaid dod â llyfrau darllen a chofnod darllen bob dydd.

Gofynnwn i’r plant ddarllen bob nos.

 

Gwaith Cartref Homework

Dosbarthwyd gwaith cartref ar Ddydd Gwener i’w dychwelyd ar y Dydd Mawrth canlynol. Danfonwyd mathemateg, sillafu, Saesneg a thablau.

Bydd prawf tablau a sillafu bob Dydd Gwener.

 

Arian cinioEnvelope

Rhaid rhoi arian cinio neu wibdaith mewn amlen gydag enw eich plentyn ar yr amlen. Rhaid rhoi’r amlenni yn y bocsys arian cinio priodol. 

 

Themau Four Seasons Abstract Trees Vector

Tymor yr hydref  - Croen dwfn / Y Blitz

Tymor y gwanwyn - Hylifau / Mods a rocers

Tymor yr haf - Gwersylla’r haf / Pencampwyr

 

Gwybodaeth ychwanegol Information

Anogwyd y plant i ddod a photel dŵr i’r ysgol.  Danfonwyd gwybodaeth ynglyn â’r daith Llangrannog ar ôl Nadolig.

gallery

Ysgol Wirfoddol Eglwysig Y Model, Caerfyrddin, Sir Caerfyrddin, SA31 3EQ | Ffôn:01267 234 386 | admin@model.ysgolccc.cymru

Model Church in Wales School Carmarthen is not responsible for any external links.

Sign in