IMG 1086 Cross IMG 1088 Yr 2 Yr 2 2

Dillad Untitled

Sicrhewch fod pob dilledyn wedi cael eu labelu.

 

Ymarfer Corff PE

Dydd Mawrth – Dosbarth Mrs Thomas

Dydd Iau - Dosbarth Mrs Deacon/Mrs Lewis

Rhaid labelu bob dilledyn – siorts/ crys-t (lliwiau’r llys) a thraeners. 

 

Darllen Books

Mae angen dod â llyfrau darllen a llyfr cofnod darllen i’r ysgol bob dydd. Os yw eich plentyn yn ymarfer geiriau gweledol yn y bore, rhaid cofio ddod â’r pecynnau.

 

Gwaith Cartref Homework

Sillafu- dosbarthwyd ar Ddydd Iau ar gyfer y prawf, wythnos i’r Dydd Iau. (Rhai grwpiau)

Gwaith Cartref – dosbarthwyd ar Ddydd Mercher ar gyfer dychwelyd ar y Dydd Llun canlynol

Amser byrbrydFruit

Rydym yn annog y plant i ddod â darn o ffrwyth i’r ysgol ar gyfer eu byrbryd bob dydd. Rhaid hysbysu’r athrawes os nad yw eich plentyn fod derbyn llaeth. Anogwyd pob plentyn i ddod â photel dŵr.

 

Arian cinioEnvelope

Rhaid i arian cinio neu arian trip gyrraedd yr ysgol mewn amlen gyda’r enw’r plentyn wedi labelu’n glir. Mae angen i’r plant bostio’r amlenni yn y bocsys arian cinio.

 

Themau Four Seasons Abstract Trees Vector

 

gallery

Ysgol Wirfoddol Eglwysig Y Model, Caerfyrddin, Sir Caerfyrddin, SA31 3EQ | Ffôn:01267 234 386 | admin@model.ysgolccc.cymru

Model Church in Wales School Carmarthen is not responsible for any external links.

Sign in