Dillad Untitled

Rhaid labelu eitemau gwisg ysgol y plant.

 

Addysg Gorfforol PE

Mae’r ddau ddosbarth yn derbyn Addysg Gorfforol ar Ddydd Iau.  

Labelwch eu traeners, siorts a chrys-t llys. 

Dylai'r plant newid i'w cit ymarfer corff.

 

Darllen Books

Danfonir llyfrau adre ar Ddydd Gwener a dychwelir ar Ddydd Llun.

 

Gwaith Cartref Homework

Danfonwyd gwaith cartref ar Ddydd Gwener, ar gyfer dychwelyd ar y Dydd Mawrth canlynol. 

Hwyrach yn y flwyddyn - danfonir geiriau sillafu ar Ddydd Gwener a'u profi ar y Dydd Gwener canlynol

 

Arian cinioEnvelope

Rhaid rhoi arian cinio neu wibdaith mewn amlen gydag enw eich plentyn ar yr amlen. Rhaid rhoi’r amlenni yn y bocsys arian cinio priodol. 

Themau Four Seasons Abstract Trees Vector

 Pobl sy'n ein helpu / Trychinebau naturiol

Duwion a chleddyfwyr Esgyrn, Gwaed a Darnau Gwaedlyd

 Gourmet Byd eang / Gwisg ymarfer corff ffasiynol

Gwybodaeth ychwanegol Information

Anogwyd y plant i ddod a photel dŵr i’r ysgol.

gallery

Ysgol Wirfoddol Eglwysig Y Model, Caerfyrddin, Sir Caerfyrddin, SA31 3EQ | Ffôn:01267 234 386 | admin@model.ysgolccc.cymru

Model Church in Wales School Carmarthen is not responsible for any external links.

Sign in