Dillad Untitled

Rhaid labelu eitemau gwisg ysgol y plant.

 

Addysg Gorfforol PE

Mae’r ddau ddosbarth yn derbyn Addysg Gorfforol ar Ddydd Iau. 

Rhaid labelu pob dilledyn- siorts, traenars a chrys-t llys eich plentyn.

 

Darllen Books

Rhaid dod â llyfrau darllen a chofnod darllen bob dydd.

 

Gwaith Cartref Homework

Mae Mrs Thomas yn gosod gwaith cartref Saesneg/sillafu ar Ddydd Llun ar gyfer dychwelyd Dydd Iau.

Mae Mrs Turner yn gosod gwaith cartref mathemateg ar Ddydd Gwener ar gyfer Dychwelyd Dydd Mawrth.  

 

Arian cinioEnvelope

Rhaid rhoi arian cinio neu wibdaith mewn amlen gydag enw eich plentyn ar yr amlen. Rhaid rhoi’r amlenni yn y bocsys arian cinio priodol. 

 

Themau Four Seasons Abstract Trees Vector

Tymor yr hydref  - Cynefinoedd

Tymor y gwanwyn - Oes Fictoria / Y Synhwyrau

Tymor yr haf - Cestyll a Dreigiau / Asiantiaethau teithio

 

Gwybodaeth ychwanegol Information

Anogwyd y plant i ddod a photel dŵr i’r ysgol.

gallery

Ysgol Wirfoddol Eglwysig Y Model, Caerfyrddin, Sir Caerfyrddin, SA31 3EQ | Ffôn:01267 234 386 | admin@model.ysgolccc.cymru

Model Church in Wales School Carmarthen is not responsible for any external links.

Sign in