Dillad Untitled

Rhaid labelu eitemau gwisg ysgol y plant.

 

Addysg Gorfforol PE

Mae’r ddau ddosbarth yn derbyn Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth. 

Rhaid labelu pob dilledyn- siorts, traenars a chrys-t llys eich plentyn. 

 

Darllen Books

Rhaid dod â llyfrau darllen a chofnod darllen bob dydd.

Gofynnwn i’r plant ddarllen bob nos.

 

Gwaith Cartref Homework

Danfonwyd gwaith cartref bob Dydd Gwener, i ddychwelyd ar y Dydd Mawrth canlynol.

Bydd prawf sillafu bob wythnos. 

 

Arian cinioEnvelope

Rhaid rhoi arian cinio neu wibdaith mewn amlen gydag enw eich plentyn ar yr amlen. Rhaid rhoi’r amlenni yn y bocsys arian cinio priodol. 

 

Themau Four Seasons Abstract Trees Vector

Tymor yr hydref  - Yr afon

Tymor y gwanwyn - Ein byd syfrdanol! / Ynni

Tymor yr haf - Gerddi / Bant a’i phen!

 

Gwybodaeth ychwanegol Information

Anogwyd y plant i ddod a photel dŵr i’r ysgol.

gallery

Ysgol Wirfoddol Eglwysig Y Model, Caerfyrddin, Sir Caerfyrddin, SA31 3EQ | Ffôn:01267 234 386 | admin@model.ysgolccc.cymru

Model Church in Wales School Carmarthen is not responsible for any external links.

Sign in