Dillad Untitled

Sicrhewch fod pob dilledyn wedi cael eu labelu.

Mae angen i'r plant ddod â chot bob dydd.

 

Ymarfer Corff PE

Dydd Iau

Gadewch y bag cit yn yr ysgol os gwelwch yn dda

Dysgwch eich plentyn sut i wisgo a dad-wisgo yn barod ar gyfer gwersi ymarfer corff

Rhaid labelu bob dilledyn – siorts/ crys-t (lliwiau’r llys) a thraeners. 

 

Darllen Books

Mae angen dod â llyfrau darllen a llyfr cofnod darllen i’r ysgol bob dydd. Bydd cyfle i'r plant fynd adref a llyfr llyfrgell bob Dydd Gwener. Rhaid dychwelyd y Dydd Gwener canlynol os gwelwch yn dda.

 

Amser byrbryd Fruit

Rydym yn annog y plant i ddod â darn o ffrwyth i’r ysgol ar gyfer eu byrbryd bob dydd. Rhaid hysbysu’r athrawes os nad yw eich plentyn fod derbyn llaeth. Anogwyd pob plentyn i ddod â photel dŵr.

 

Arian cinio Envelope

Rhaid i arian cinio neu arian trip gyrraedd yr ysgol mewn amlen gyda’r enw’r plentyn wedi labelu’n glir. Mae angen i’r plant bostio’r amlenni yn y bocsys arian cinio.

 

Themau Four Seasons Abstract Trees Vector

 Fy nghorff a synhwyrau

 Mawr a bach - Deinasoriaid

 Ar lan y Môr

 

 

 

gallery

Ysgol Wirfoddol Eglwysig Y Model, Caerfyrddin, Sir Caerfyrddin, SA31 3EQ | Ffôn:01267 234 386 | admin@model.ysgolccc.cymru

Model Church in Wales School Carmarthen is not responsible for any external links.

Sign in