Dillad Untitled

Sicrhewch fod pob dilledyn wedi cael eu labelu.

 

Ymarfer Corff PE

Rhaid labelu bob dilledyn – siorts/ crys-t (lliwiau’r llys) a thraeners. 

Mae'r Ser a'r grwp haul yn cael eu gwers ymarfer corff ar Ddydd Iau. Plant bore a llawn amser yn unig.

Rhaid labeli bob dilledyn sydd yn y bag (siorts a chrys-t). Caiff y plant prynhawn gyfle i ymarfer sgiliau pel a gemau cylch (does dim angen cit).

 

Darllen Books

Bydd cyfle i'r plant fynd adref ^a llyfr llyfrgell bob Dydd Gwener. Rhaid dychwelyd y Dydd Gwener canlynol os gwelwch yn dda.

Amser byrbryd Fruit

Rydym yn annog y plant i ddod â darn o ffrwyth i’r ysgol ar gyfer eu byrbryd bob dydd. Rhaid hysbysu’r athrawes os nad yw eich plentyn fod derbyn llaeth. Anogwyd pob plentyn i ddod â photel dŵr.

 

Arian cinio Envelope

Rhaid i arian cinio neu arian trip gyrraedd yr ysgol mewn amlen gyda’r enw’r plentyn wedi labelu’n glir. Mae angen i’r plant bostio’r amlenni yn y bocsys arian cinio.

 

Themau 

Tymor yr hydref - Ein Hunain / Fy nheulu a fi

Tymor y gwanwyn - Gwrthwynebau / Goleuni a'r tywyllwch

Tymor yr haf - Ein Byd Rhyfeddol/ Planhigion yn tyfu

 

 

 

 

 

gallery

Ysgol Wirfoddol Eglwysig Y Model, Caerfyrddin, Sir Caerfyrddin, SA31 3EQ | Ffôn:01267 234 386 | admin@model.ysgolccc.cymru

Model Church in Wales School Carmarthen is not responsible for any external links.

Sign in