IMG 0527 IMG 0531 IMG 0537 13221480 363979853725680 9101901121586221064 N 13654395 374979955959003 1653830445442020079 N Ecoschoolslogo

Rydym yn ysgol-eco!

Yn y Model rydym yn falch iawn o gyrhaeddiadau’r plant. Eleni derbynwyd ein baner werdd.

Dyma rai enghreifftiau o weithgareddau gyflawnyd yn ystod y flwyddyn…

  • Cystadleuaeth Coeden Nadolig eco

  • Cymryd rhan yn yr apel Oxfam ar gyfer danfon plenty i’r ysgol

  • Diwrnod gwisg ffansi eco

  • Datblygu’r ardd y Cyfnod Sylfaen, gwesty’r trychfiold a bocsys nythu o amgylch yr ysgol

  • Rydym hefyd wedi creu emyn y Cyngor Eco ac yn falch iawn ohoni.

Gweithgareddau ar-lein eco

Cliciwch ar y cyfeiriad canlynol ar gyfer dysgu mwy am lysiau a ffrwythau’r byd.

 http://www.greatgrubclub.com/around-the-world#.ViAMJ_yFO00

Y cyfeiriad canlynol ar gyfer syniad i greu crefftiau garddio.

 http://www.greatgrubclub.com/make-seed-markers#.ViANAPyFO00

Y cyfeiriad hwn ar gyfer edrych ar cynenfinoedd anifeiliaid gwahanol.

 http://interactivesites.weebly.com/habitats.html

 

Os allwch ein helpu, gwerthfawrogwn gyfraniadau hadau, bybliau, pridd a photiau.

Diolch Mrs Good

gallery

Ysgol Wirfoddol Eglwysig Y Model, Caerfyrddin, Sir Caerfyrddin, SA31 3EQ | Ffôn:01267 234 386 | admin@model.ysgolccc.cymru

Model Church in Wales School Carmarthen is not responsible for any external links.

Sign in