Tree Treea Treeb Treec 12507155 336470996476566 8351072512030217462 N 12509615 336470979809901 6820865298010770941 N 12640472 341841285939537 5092444571477820094 O 13015455 356457281144604 8519020458088115100 N 13015529 356457337811265 6822057962200220530 N 13221692 361443483979317 8615244483651548476 N SEAL 13501749 372393706217628 5809471290693467675 N 13529247 372393782884287 7659744458335088172 N 13592778 372393696217629 6384957001424659933 N

Agweddau dysgu emosiynol a chymdeithasol SEAL

 

Mae gan Ysgol y Model ethos gadarn Gristnogol, mae'r plant yn cael eu hannog i ddatblygu gwerthoedd megis, dewrder; parch, dyfalbarhad, cyfeillgarwch, maddeuant, cyfrifoldeb a diolchgarwch.

 

Dysgwyd y gwerthoedd hyn drwy storiau Iesu. Cafwyd y plant gyfleoedd i feddwl a gweithredu eu gwerthoedd Cristnogol drwy y cwricwlwm, gwersi penodol Addysg Grefyddol a sesiynau addoli ar y cyd.

 

Yn ogystal, dilynwyd fframwaith SEAL, sy'n cynnig cyfleoedd i gefnogi'r plant a^'u sgiliau llythrennedd emosiynol, maent yn cefnogi'r plant i feddwl am eu:

  • Ymwybyddiaeth gymdeithasol
  • Deall eu teimladau
  • Ysbrydoliaeth
  • Empathi
  • Rhyngweithiau cymdeithasol

 

Rhannwyd y themau dros y flwyddyn:

 

Hydref:

  • Dechrau o'r newydd
  • Cwympo mas a bod yn ffrindiau
  • Dweud na i fwlio

 

Gwanwyn

  • Taro ein targedau
  • Hapus bod yn fi fy hun

 

Haf

  • Perthnasoedd
  • Newidiadau

 

Defnyddiwyd y rhaglen fel adnodd ysgol gyfansy'n anelu at helpu'r plant ffynnu i fod yn ddysgwyr cyfrifol ac unigolion hyderus. Defnyddiwyd dau hysbysfwrdd i arddangos gwaith y plant yn ymwneud a^'r gystadleuaeth y thema.

gallery

Ysgol Wirfoddol Eglwysig Y Model, Caerfyrddin, Sir Caerfyrddin, SA31 3EQ | Ffôn:01267 234 386 | admin@model.ysgolccc.cymru

Model Church in Wales School Carmarthen is not responsible for any external links.

Sign in