Logor Urdd

Sefydlwyd yr Urdd yn 1922 er mwyn rhoi’r cyfle i blant a phobl ifanc i ddysgu a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r sefydliad yn cynnig ystod o weithgareddau amrywiol dros Gymru cyfan. Cafwyd plant ysgol y Model gyfle i ymuno yn yr Urdd pob mis Medi, fel eu bod yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau celf a chrefft, chwaraeon a chystadleuaethau’r Eisteddfod.

Tair gwaith yn olynnol, mae’r plant wedi cyrraedd y brig a chystadlu yn genedlaethol, maent wedi cystadlu mewn cystadleuaeth megis llefaru, parti canu a cherdd dant. Canmoliaeth enfawr i’r clwb Urdd yr Ysgol.

gallery

Ysgol Wirfoddol Eglwysig Y Model, Caerfyrddin, Sir Caerfyrddin, SA31 3EQ | Ffôn:01267 234 386 | admin@model.ysgolccc.cymru

Model Church in Wales School Carmarthen is not responsible for any external links.

Sign in