Rydyn ni yn Ysgol Iach!

Ein hamcan yn y Model yw helpu’r plant i dyfu’n ddiogel ac yn iach, ac i sicrhau eu bod nhw’n deall sut i fod yn gyfrifol am eu cymdeithas a’r byd eangach. Yn ystod yr wythnos ysgol, maent yn dysgu am sut i gadw’n heini.

Rydym yn annog nhw i ddod â darn o ffrwyth bob dydd a bocs bwyd iach.

Mae’r plant yn rhan o’r cynllun Gwen (hynny yw sut i ofalu am eu dannedd) yn y dosbarth derbyn a Blwyddyn 1.

 

Gwybodaeth bellach ar gael http://www.designedtosmile.co.uk/home.html

 

Gweithgareddau ar-lein:

Creu bocs bwyd iach

http://www.greatgrubclub.com/my-packed-lunch#.ViAKs_yFO00

http://www.greatgrubclub.com/our-healthy-plate#.ViAMovyFO00

http://www.greatgrubclub.com/cook-it#.ViANnfyFO00

gallery

Ysgol Wirfoddol Eglwysig Y Model, Caerfyrddin, Sir Caerfyrddin, SA31 3EQ | Ffôn:01267 234 386 | admin@model.ysgolccc.cymru

Model Church in Wales School Carmarthen is not responsible for any external links.

Sign in